• Сеф со дигитален безбедносен код ЕА23
  Код за нарачка: Сеф со дигитален безбедносен код ЕА23

  Дигитална комбинација за отклучување
  Рачка за отворање
  Може да собере лаптоп до 14"
  Две завртки за заклучување
  Итна механичка брава со 2 клуча
  Дебелина на вратата - 4mm
  Дебелина на ѕидот - 1,5mm
  Можност за прикачување до ѕидот
  Димензии: 405x335x230mm
  Тежина 10kg
  НОВО - можност за внесување дополнителен главен код
 • Сеф со дигитален безбедносен код ЕF17

  Код за нарачка: Сеф со дигитален безбедносен код ЕF17

  Дигитална комбинација за отклучување
  Две завртки за заклучување
  Итна механичка брава со 2 клуча
  Дебелина на вратата - 3mm
  Дебелина на ѕидот - 1mm
  Можност за прикачување до ѕид
  Димензии: 23x17x17cm
  Тежина 3kg

 • Сеф со дигитален безбедносен код ЕА20

  Код за нарачка: Сеф со дигитален безбедносен код ЕА20

  Дигитална комбинација за отклучување
  Две завртки за заклучување
  Дебелина на ѕидовите 2mm и дебелина на врата 5mm 
  Итни брави со два клуча
  Можност за прикачување до ѕидот
  Димензии 31x20x20cm
  Тежина 5kg