• Стаза Paradisio

  Код: Стаза Paradisio - 473RTP3033

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Auroria

  Код: Стаза Auroria - 473RTP2962

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Cordelia

  Код:  Стаза Cordelia - 473RTP2944

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Дименизи: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Celestine 01

  Код: Стаза Celestine 01 - 473RTP1576  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Диемнзии: 75 x 230 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Bellavia

  Код:  Стаза Bellavia - 599HFT3581

  100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА
  Ѓон: 100% ПАМУК
  Висина на куп: 9 mm
  Висина на сунѓер: 4,5 мм
  Вкупна висина: 13,5 mm
  Димензии: 100 x 300 cm
  1435 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 100x30x30
  Број на пакети: 1

 • Стаза Valeriana

  Код:  Стаза Valeriana - 473RTP2662

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 150 cm
   Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакуавње: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Celestine

  Код:  Стаза Celestine - 473RTP1575


  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Диемнзии: 75 x 150 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Rees

  Код: Стаза Rees - 473RTP1309

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 150 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Kitchen

  Код: Стаза Kitchen - 476HFT1130

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 гр/м²
  Диемнзии: 80 x 150 cm
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Диемнзии на пакување: 80x15x15
  Број на пакети: 1

 • Стаза Squirrels

  Код:  Стаза Squirrels - 559HFT1595

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 1 мм
  Висина на сунѓер: 3 мм
  Висина на основата: 4 mm
  Вкупна висина: 8 мм
  Диемнизи: 100 x 200 cm
  850 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Диемнзиина пакување: 25x100x25
  Број на пакети: 1

 • Стаза Euphoric

  Код: Стаза Euphoric - 369HFT3426

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 1 мм
  Висина на сунѓер: 3 мм
  Висина на основата: 4 mm
  Вкупна висина: 8 мм
  Диемнзии: 100 x 200 cm
  850 гр/м²
  Антибактериски
  ПВЦ чувствителна точка што не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 100x17x17
  Број на пакети: 1

 • Стаза Halcyon

  Код:  Стаза Halcyon - 599HFT4153

  100% КАДИФЕТНА ТКАЕНИНА
  Ѓон: 100% ПАМУК
  Висина на куп: 9 mm
  Висина на сунѓер: 4,5 мм
  Вкупна висина: 13,5 mm
  Димезнии: 80 x 200 cm
  1435 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих•
  3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 80x20x20
  Број на пакети: 1

 • Стаза Bella

  Код: Стаза Bella - 202BLY1235

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 20 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 26 mm
  Плишана долна страна не се лизга
  Антибактериски
  Антиалергенски
  Антистатик
  Диемнзии: 80 x 150 cm

  Димензии на пакување: 16x16x80
  Број на пакети: 1

 • Стаза Marcella

  Код: Стаза Marcella - 599HFT1268

  100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА
  Ѓон: 100% ПАМУК
  Висина на куп: 9 mm
  Висина на сунѓер: 4,5 мм
  Вкупна висина: 13,5 mm
  Димензии: 80 x 150 cm
  1435 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 80x17x17
  Број на пакети: 1 

 • Стаза Artemis

  Копд: Стаза Artemis - 213HFT1703

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 гр/м²
  Дигитално печатење
  Антибактериски
  Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга
  Димензии: 80 x 150 cm

  Диемнзии на пакување: 80x15x15
  Број на пакети: 1

 • Image Description
  Стаза Paradisio
  $685,00
  Код: Стаза Paradisio - 473RTP3033100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинс
 • Image Description
  Стаза Auroria
  $685,00
  Код: Стаза Auroria - 473RTP2962100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинск
 • Image Description
  Стаза Cordelia
  $685,00
  Код:  Стаза Cordelia - 473RTP2944100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинс
 • Image Description
  Стаза Celestine 01
  $685,00
  Код: Стаза Celestine 01 - 473RTP1576100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Bellavia
  $685,00
  Код:  Стаза Bellavia - 599HFT3581100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНАЃон: 100% ПАМУКВисина на куп: 9 mmВисина на с
 • Image Description
  Стаза Valeriana
  $685,00
  Код:  Стаза Valeriana - 473RTP2662100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Celestine
  $685,00
  Код:  Стаза Celestine - 473RTP1575100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Rees
  $685,00
  Код: Стаза Rees - 473RTP1309100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашински
 • Image Description
  Стаза Kitchen
  $685,00
  Код: Стаза Kitchen - 476HFT1130100% ПОЛИЕСТЕР850 гр/м²Диемнзии: 80 x 150 cmАнтибактерискиДолната стр
 • Image Description
  Стаза Squirrels
  $685,00
  Код:  Стаза Squirrels - 559HFT1595100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 1 ммВисина на сунѓер: 3 ммВисина на
 • Image Description
  Стаза Euphoric
  $685,00
  Код: Стаза Euphoric - 369HFT3426100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 1 ммВисина на сунѓер: 3 ммВисина на о
 • Image Description
  Стаза Halcyon
  $685,00
  Код:  Стаза Halcyon - 599HFT4153100% КАДИФЕТНА ТКАЕНИНАЃон: 100% ПАМУКВисина на куп: 9 mmВисина на с
 • Image Description
  Стаза Bella
  $685,00
  Код: Стаза Bella - 202BLY1235100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 20 mmВисина на сунѓер: 4 ммОсновна висин
 • Image Description
  Стаза Marcella
  $685,00
  Код: Стаза Marcella - 599HFT1268100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНАЃон: 100% ПАМУКВисина на куп: 9 mmВисина на су
 • Image Description
  Стаза Artemis
  $685,00
  Копд: Стаза Artemis - 213HFT1703100% ПОЛИЕСТЕР850 гр/м²Дигитално печатењеАнтибактерискиДолната