• Стаза Cats
  Код:  Стаза Cats - 876CHL1270

  50% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА/ 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  700 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 80 x 150 cm
  Дигитално печатење

  Диемнзии на пакување: 11x11x80
  Број на пакети: 1
 • Стаза Paradisio

  Код: Стаза Paradisio - 473RTP3033

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Auroria

  Код: Стаза Auroria - 473RTP2962

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Cordelia

  Код:  Стаза Cordelia - 473RTP2944

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Дименизи: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Celestine 01

  Код: Стаза Celestine 01 - 473RTP1576  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Диемнзии: 75 x 230 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Bellavia

  Код:  Стаза Bellavia - 599HFT3581

  100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА
  Ѓон: 100% ПАМУК
  Висина на куп: 9 mm
  Висина на сунѓер: 4,5 мм
  Вкупна висина: 13,5 mm
  Димензии: 100 x 300 cm
  1435 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 100x30x30
  Број на пакети: 1

 • Стаза Luxuria 02

  Код:  Стаза Luxuria 02 - 286CHL4495

  50% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 150 x 200 cm
  700 gr/m²
  Дигитално печатење

  Диемзнии на пакување: 20X2X0150
  Број на пакети: 1

 • Стаза Helios 01

  Копд: Стаза Helios 01 - 286CHL4382

  50% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Аимензии: 150 x 200 cm
  Почувствувана точка долната страна
  700 gr/m²

  Димензии на пакување: 20x20x150
  Број на пакети: 1

 • Стаза Valeriana

  Код:  Стаза Valeriana - 473RTP2662

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 150 cm
   Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакуавње: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Celestine

  Код:  Стаза Celestine - 473RTP1575


  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Диемнзии: 75 x 150 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Serendipity
  Код: Стаза Serendipity - 882CHL1474

  50% КАДИФЕТНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  700 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 60 x 140 cm
  Дигитално печатење

  Димензии на пакување: 30x6x010
  Број на пакети: 1

 • Стаза Rees

  Код: Стаза Rees - 473RTP1309

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 150 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Nuvola

  Код: Стаза Nuvola - 959CHL2255

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Дигитално печатење
  1000 гр/м²
  Точка долната страна
  Долната страна не се лизга
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Висина на куп: 5 mm
  Диемнзии: 80 x 300 cm

  Диемнзии на пакување: 18x18x100
  Број на пакети: 1

 • Стаза Zephyria 02

  Код:  Стаза Zephyria 02 - 908CHL3274

  70% ПАМУК / 30% ПОЛИЕСТЕР
  1100 гр/м
  Памучна ткаена долна страна (не се лизга)
  Површина од полиестер шенила
  Димензии: 80 x 300 cm

  Димензии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1

 • Стаза Zirconia 01

  Код: Стаза Zirconia 01 - 908CHL2660

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 10 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 16 mm
  Основа на точки
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 80 x 300 cm
  700 gr/m²

  Димензии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1

 • Стаза Velure

  Код:  Стаза Velure - 908CHL2583

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 10 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 16 mm
  Основа на точки
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Диемнзии: 80 x 300 cm
  700 gr/m²


  Диемнзии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1

 • Стаза Lustra

  Код: Стаза Lustra - 908CHL2276

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 10 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 16мм
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Диемнзии: 80 x 300 cm
  700 gr/m²


  Димензии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1

 • Стаза Iridesca 01

  Код: Стаза Iridesca 01 - 908CHL2104

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Диемнзии: 80 x 300 cm
  700 gr/m²
  Дигитално печатење

  Диемнзии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1


 • Стаза Velluto 02
  Код: Стаза Velluto 02 - 882CHL1960

  50% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  700 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Диемнзии: 80 x 300 cm

  Диемнзии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1
 • Стаза Monarque White 01
  Код: Стаза Monarque White 01 - 286CHL6751

  50% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  700 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 80 x 300 cm

  Диемнзии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1
 • Image Description
  Стаза Cats
  $685,00
  Код:  Стаза Cats - 876CHL127050% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА/ 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на сун
 • Image Description
  Стаза Paradisio
  $685,00
  Код: Стаза Paradisio - 473RTP3033100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинс
 • Image Description
  Стаза Auroria
  $685,00
  Код: Стаза Auroria - 473RTP2962100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинск
 • Image Description
  Стаза Cordelia
  $685,00
  Код:  Стаза Cordelia - 473RTP2944100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинс
 • Image Description
  Стаза Celestine 01
  $685,00
  Код: Стаза Celestine 01 - 473RTP1576100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Bellavia
  $685,00
  Код:  Стаза Bellavia - 599HFT3581100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНАЃон: 100% ПАМУКВисина на куп: 9 mmВисина на с
 • Image Description
  Стаза Luxuria 02
  $685,00
  Код:  Стаза Luxuria 02 - 286CHL449550% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на
 • Image Description
  Стаза Helios 01
  $685,00
  Копд: Стаза Helios 01 - 286CHL438250% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на
 • Image Description
  Стаза Valeriana
  $685,00
  Код:  Стаза Valeriana - 473RTP2662100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Celestine
  $685,00
  Код:  Стаза Celestine - 473RTP1575100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Serendipity
  $685,00
  Код: Стаза Serendipity - 882CHL147450% КАДИФЕТНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на
 • Image Description
  Стаза Rees
  $685,00
  Код: Стаза Rees - 473RTP1309100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашински
 • Image Description
  Стаза Nuvola
  $685,00
  Код: Стаза Nuvola - 959CHL2255100% ПОЛИЕСТЕРДигитално печатење1000 гр/м²Точка долната странаДол
 • Image Description
  Стаза Zephyria 02
  $685,00
  Код:  Стаза Zephyria 02 - 908CHL327470% ПАМУК / 30% ПОЛИЕСТЕР1100 гр/мПамучна ткаена долна страна (не
 • Image Description
  Стаза Zirconia 01
  $685,00
  Код: Стаза Zirconia 01 - 908CHL2660100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 10 mmВисина на сунѓер: 4 ммОсновна ви
 • Image Description
  Стаза Velure
  $685,00
  Код:  Стаза Velure - 908CHL2583100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 10 mmВисина на сунѓер: 4 ммОсновна вис
 • Image Description
  Стаза Lustra
  $685,00
  Код: Стаза Lustra - 908CHL2276100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 10 mmВисина на сунѓер: 4 ммОсновна виси
 • Image Description
  Стаза Iridesca 01
  $685,00
  Код: Стаза Iridesca 01 - 908CHL2104100% ПОЛИЕСТЕРАнтибактерискиДолната страна не се лизгаДиемнз
 • Image Description
  Стаза Velluto 02
  $685,00
  Код: Стаза Velluto 02 - 882CHL196050% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на с
 • Image Description
  Стаза Monarque White 01
  $685,00
  Код: Стаза Monarque White 01 - 286CHL675150% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина