• Тегови 75kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 6 x 7.5kg
  -Тегови 2 x 5kg
  -Тегови 6 x 2.5kg
  -Рачни шипки 40cm x 2
  -Голема шипка 150cm x 1
  Шипките од новата генерација се поцинкувани и отпорни на висок притисок, овозможуваат дисковите да се цврсто фиксирани.
  Дисковите се обложени со пластика од 1-ва класа и полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност.
  Стоперите на краевите овозможуваат заштита од повреда при вежбање.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.


 • Тегови 10kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 2 x 5kg
  Oбложени се со пластика од 1-ва класа, полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност. Невозможно е да пукнат и да се скршат. Дури и ако се специјално исечени/дупчени, нивната содржина не истекува.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.

 • Тегови 6kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 2 x 3kg
  Oбложени се со пластика од 1-ва класа, полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност. Невозможно е да пукнат и да се скршат. Дури и ако се специјално исечени/дупчени, нивната содржина не истекува.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.

 • Тегови 45kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 2 x 7.5kg
  -Тегови 2 x 5kg
  -Тегови 6 x 2.5kg
  -Рачни шипки 40cm x 2
  -Голема шипка 150cm x 1
  Шипките од новата генерација се поцинкувани и отпорни на висок притисок, овозможуваат дисковите да се цврсто фиксирани.
  Дисковите се обложени со пластика од 1-ва класа и полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност.
  Стоперите на краевите овозможуваат заштита од повреда при вежбање.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.

 • Тегови 65kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 4 x 7.5kg
  -Тегови 4 x 5kg
  -Тегови 4 x 2.5kg
  -Рачни шипки 40cm x 2
  -Голема шипка 150cm x 1
  Шипките од новата генерација се поцинкувани и отпорни на висок притисок, овозможуваат дисковите да се цврсто фиксирани.
  Дисковите се обложени со пластика од 1-ва класа и полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност.
  Стоперите на краевите овозможуваат заштита од повреда при вежбање.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.


 • Тегови 55kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 4 x 7.5kg
  -Тегови 2 x 5kg
  -Тегови 4 x 2.5kg
  -Рачни шипки 40cm x 2
  -Голема шипка 150cm x 1
  Шипките од новата генерација се поцинкувани и отпорни на висок притисок, овозможуваат дисковите да се цврсто фиксирани.
  Дисковите се обложени со пластика од 1-ва класа и полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност.
  Стоперите на краевите овозможуваат заштита од повреда при вежбање.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.

 • Тегови 20kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 2 x 5kg
  -Тегови 4 x 2.5kg
  -Рачни шипки 40cm x 2
  Шипките од новата генерација се поцинкувани и отпорни на висок притисок, овозможуваат дисковите да се цврсто фиксирани.
  Дисковите се обложени со пластика од 1-ва класа и полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност.
  Стоперите на краевите овозможуваат заштита од повреда при вежбање.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.

 • Тегови 35kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 4 x 5kg
  -Тегови 4 x 2.5kg
  -Рачни шипки 40cm x 2
  -Голема шипка 150cm x 1
  Шипките од новата генерација се поцинкувани и отпорни на висок притисок, овозможуваат дисковите да се цврсто фиксирани.
  Дисковите се обложени со пластика од 1-ва класа и полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност.
  Стоперите на краевите овозможуваат заштита од повреда при вежбање.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.

 • Тегови 25kg

  Сетот содржи:
  -Тегови 8 x 2.5kg
  -Рачни шипки 40cm x 2
  -Голема шипка 150cm x 1
  Шипките од новата генерација се поцинкувани и отпорни на висок притисок, овозможуваат дисковите да се цврсто фиксирани.
  Дисковите се обложени со пластика од 1-ва класа и полнета со специјален малтер, со што се овозможува долготрајност.
  Стоперите на краевите овозможуваат заштита од повреда при вежбање.
  Теговите со својата издржлива и долготрајна структура, ќе Ви овозможат да ги користите многу години.

 • Image Description
  Тегови 75kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 6 x 7.5kg-Тегови 2 x 5kg-Тегови 6 x 2.5kg-Рачни шипки 40cm x 2-Голема шипка 150cm x
 • Image Description
  Тегови 10kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 2 x 5kgOбложени се со пластика од 1-ва класа, полнета со специјален м
 • Image Description
  Тегови 6kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 2 x 3kgOбложени се со пластика од 1-ва класа, полнета со специјален м
 • Image Description
  Тегови 45kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 2 x 7.5kg-Тегови 2 x 5kg-Тегови 6 x 2.5kg-Рачни шипки 40cm x 2-Голема шипка 150cm x
 • Image Description
  Тегови 65kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 4 x 7.5kg-Тегови 4 x 5kg-Тегови 4 x 2.5kg-Рачни шипки 40cm x 2-Голема шипка 150cm x
 • Image Description
  Тегови 55kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 4 x 7.5kg-Тегови 2 x 5kg-Тегови 4 x 2.5kg-Рачни шипки 40cm x 2-Голема шипка 150cm x
 • Image Description
  Тегови 20kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 2 x 5kg-Тегови 4 x 2.5kg-Рачни шипки 40cm x 2Шипките од новата генерација с
 • Image Description
  Тегови 35kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 4 x 5kg-Тегови 4 x 2.5kg-Рачни шипки 40cm x 2-Голема шипка 150cm x 1Шипките од н
 • Image Description
  Тегови 25kg
  $685,00
  Сетот содржи:-Тегови 8 x 2.5kg-Рачни шипки 40cm x 2-Голема шипка 150cm x 1Шипките од новата генер