• Стаза Hermann

  Код:М-Стаза Hermann-473RTP1132

  100% ПОЛИЕСТЕР

    1850 g/m²

    Висина на куп: 4 mm

    Рециклиран полипамук долната страна

    Машински тепих

    Големина: 75 x 230 cm Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Може да го перете со нежни програми за перење во машина на 30 °C.

  Не користете четка или ултра силни хемикалии како што се растворувач за масло, омекнувач, белило со високи дози или белило за чистење на производот.

    Не го сушете производот во машина за сушење.


  Димензии на пакување:14х75х14
  Број на пакети:1

 • Стаза Lestra

  Код:М-Стаза Lestra-945HFT2401

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 gr/m²
  Дебелина: 8 mm
  Долната страна не се лизга
  Големина: 50 x 80 cm

  • 3D Дигитално печатење
  • Производот се пере во машина.
  • Не е за хемиско чистење.
  • Може да зе пере 30-40 °C
  • Немојте да користите ултра-моќни хемикалии, како одмастувачи, омекнувачи или високи дози на избелувачи за чистење на производот.
  • За подолга употреба, не го  сушете производот во машина за сушење.

  • Не го изложувајте производот на директна сончева светлина.

  Димензии на пакување:50х5х5
  Број на пакети:1

 • Стаза The kitchen is the heart of the home

  Код:М-Стаза The kitchen is the heart of the home-945HFT2335 

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 gr/m²
  Дебелина: 8 mm
  Долната страна не се лизга
  Големина: 50 x 80 cm

  • 3D Дигитално печатење
  • Производот се пере во машина.
  • Не е за хемиско чистење.
  • Може да зе пере 30-40 °C
  • Немојте да користите ултра-моќни хемикалии, како одмастувачи, омекнувачи или високи дози на избелувачи за чистење на производот.
  • За подолга употреба, не го  сушете производот во машина за сушење.

  • Не го изложувајте производот на директна сончева светлина.

  Димензии на пакување:50х5х5
  Број на пакети:1

 • Стаза Zephyrian

  Код:М-Стаза Zephyrian-945HFT2322

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 gr/m²
  Дебелина: 8 mm
  Долната страна не се лизга
  Големина: 50 x 80 cm

  • 3D Дигитално печатење
  • Производот се пере во машина.
  • Не е за хемиско чистење.
  • Може да зе пере 30-40 °C
  • Немојте да користите ултра-моќни хемикалии, како одмастувачи, омекнувачи или високи дози на избелувачи за чистење на производот.
  • За подолга употреба, не го  сушете производот во машина за сушење.

  • Не го изложувајте производот на директна сончева светлина.

  Димензии на пакување:50х5х5

 • Стаза Dark Grey

  Код:М-Стаза Dark Grey-945HFT2309

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 gr/m²
  Дебелина: 8 mm
  Долната страна не се лизга
  Големина: 50 x 80 cm

  • 3D Дигитално печатење
  • Производот се пере во машина.
  • Не е за хемиско чистење.
  • Може да зе пере 30-40 °C
  • Немојте да користите ултра-моќни хемикалии, како одмастувачи, омекнувачи или високи дози на избелувачи за чистење на производот.
  • За подолга употреба, не го  сушете производот во машина за сушење.

  • Не го изложувајте производот на директна сончева светлина.

  Димензии на пакување:50х5х5
  Број на пакети:1

 • Стаза Cats
  Код:  Стаза Cats - 876CHL1270

  50% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА/ 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  700 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 80 x 150 cm
  Дигитално печатење

  Диемнзии на пакување: 11x11x80
  Број на пакети: 1
 • Стаза Paradisio

  Код: Стаза Paradisio - 473RTP3033

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Auroria

  Код: Стаза Auroria - 473RTP2962

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Cordelia

  Код:  Стаза Cordelia - 473RTP2944

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Дименизи: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Celestine 01

  Код: Стаза Celestine 01 - 473RTP1576  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Диемнзии: 75 x 230 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Bellavia

  Код:  Стаза Bellavia - 599HFT3581

  100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА
  Ѓон: 100% ПАМУК
  Висина на куп: 9 mm
  Висина на сунѓер: 4,5 мм
  Вкупна висина: 13,5 mm
  Димензии: 100 x 300 cm
  1435 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 100x30x30
  Број на пакети: 1

 • Стаза Luxuria 02

  Код:  Стаза Luxuria 02 - 286CHL4495

  50% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 150 x 200 cm
  700 gr/m²
  Дигитално печатење

  Диемзнии на пакување: 20X2X0150
  Број на пакети: 1

 • Стаза Helios 01

  Копд: Стаза Helios 01 - 286CHL4382

  50% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Аимензии: 150 x 200 cm
  Почувствувана точка долната страна
  700 gr/m²

  Димензии на пакување: 20x20x150
  Број на пакети: 1

 • Стаза Valeriana

  Код:  Стаза Valeriana - 473RTP2662

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 150 cm
   Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакуавње: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Celestine

  Код:  Стаза Celestine - 473RTP1575


  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Диемнзии: 75 x 150 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Serendipity
  Код: Стаза Serendipity - 882CHL1474

  50% КАДИФЕТНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 4 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 10 mm
  700 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 60 x 140 cm
  Дигитално печатење

  Димензии на пакување: 30x6x010
  Број на пакети: 1

 • Стаза Rees

  Код: Стаза Rees - 473RTP1309

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 150 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Nuvola

  Код: Стаза Nuvola - 959CHL2255

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Дигитално печатење
  1000 гр/м²
  Точка долната страна
  Долната страна не се лизга
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Висина на куп: 5 mm
  Диемнзии: 80 x 300 cm

  Диемнзии на пакување: 18x18x100
  Број на пакети: 1

 • Стаза Zephyria 02

  Код:  Стаза Zephyria 02 - 908CHL3274

  70% ПАМУК / 30% ПОЛИЕСТЕР
  1100 гр/м
  Памучна ткаена долна страна (не се лизга)
  Површина од полиестер шенила
  Димензии: 80 x 300 cm

  Димензии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1

 • Стаза Zirconia 01

  Код: Стаза Zirconia 01 - 908CHL2660

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 10 mm
  Висина на сунѓер: 4 мм
  Основна висина на филц: 2 мм
  Вкупна дебелина: 16 mm
  Основа на точки
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Димензии: 80 x 300 cm
  700 gr/m²

  Димензии на пакување: 21x21x80
  Број на пакети: 1

 • Image Description
  Стаза Hermann
  $685,00
  Код:М-Стаза Hermann-473RTP1132100% ПОЛИЕСТЕР  1850 g/m²  Висина на куп: 4 mm  Рециклиран полипамук д
 • Image Description
  Стаза Lestra
  $685,00
  Код:М-Стаза Lestra-945HFT2401 100% ПОЛИЕСТЕР 850 gr/m²Дебелина: 8 mmДолната страна не се лизгаГо
 • Image Description
  Стаза The kitchen is the heart of the home
  $685,00
  Код:М-Стаза The kitchen is the heart of the home-945HFT2335  100% ПОЛИЕСТЕР 850 gr/m²Дебелина: 8 mmДолната с
 • Image Description
  Стаза Zephyrian
  $685,00
  Код:М-Стаза Zephyrian-945HFT2322 100% ПОЛИЕСТЕР 850 gr/m²Дебелина: 8 mmДолната страна не се лизг
 • Image Description
  Стаза Dark Grey
  $685,00
  Код:М-Стаза Dark Grey-945HFT2309 100% ПОЛИЕСТЕР 850 gr/m²Дебелина: 8 mmДолната страна не се лизга
 • Image Description
  Стаза Cats
  $685,00
  Код:  Стаза Cats - 876CHL127050% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА/ 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на сун
 • Image Description
  Стаза Paradisio
  $685,00
  Код: Стаза Paradisio - 473RTP3033100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинс
 • Image Description
  Стаза Auroria
  $685,00
  Код: Стаза Auroria - 473RTP2962100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинск
 • Image Description
  Стаза Cordelia
  $685,00
  Код:  Стаза Cordelia - 473RTP2944100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинс
 • Image Description
  Стаза Celestine 01
  $685,00
  Код: Стаза Celestine 01 - 473RTP1576100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Bellavia
  $685,00
  Код:  Стаза Bellavia - 599HFT3581100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНАЃон: 100% ПАМУКВисина на куп: 9 mmВисина на с
 • Image Description
  Стаза Luxuria 02
  $685,00
  Код:  Стаза Luxuria 02 - 286CHL449550% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на
 • Image Description
  Стаза Helios 01
  $685,00
  Копд: Стаза Helios 01 - 286CHL438250% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на
 • Image Description
  Стаза Valeriana
  $685,00
  Код:  Стаза Valeriana - 473RTP2662100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Celestine
  $685,00
  Код:  Стаза Celestine - 473RTP1575100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Serendipity
  $685,00
  Код: Стаза Serendipity - 882CHL147450% КАДИФЕТНА ТКАЕНИНА / 50% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 4 mmВисина на
 • Image Description
  Стаза Rees
  $685,00
  Код: Стаза Rees - 473RTP1309100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашински
 • Image Description
  Стаза Nuvola
  $685,00
  Код: Стаза Nuvola - 959CHL2255100% ПОЛИЕСТЕРДигитално печатење1000 гр/м²Точка долната странаДол
 • Image Description
  Стаза Zephyria 02
  $685,00
  Код:  Стаза Zephyria 02 - 908CHL327470% ПАМУК / 30% ПОЛИЕСТЕР1100 гр/мПамучна ткаена долна страна (не
 • Image Description
  Стаза Zirconia 01
  $685,00
  Код: Стаза Zirconia 01 - 908CHL2660100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 10 mmВисина на сунѓер: 4 ммОсновна ви