• Стаза Hermann

  Код:М-Стаза Hermann-473RTP1132

  100% ПОЛИЕСТЕР

    1850 g/m²

    Висина на куп: 4 mm

    Рециклиран полипамук долната страна

    Машински тепих

    Големина: 75 x 230 cm Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Може да го перете со нежни програми за перење во машина на 30 °C.

  Не користете четка или ултра силни хемикалии како што се растворувач за масло, омекнувач, белило со високи дози или белило за чистење на производот.

    Не го сушете производот во машина за сушење.


  Димензии на пакување:14х75х14
  Број на пакети:1

 • Стаза Lestra

  Код:М-Стаза Lestra-945HFT2401

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 gr/m²
  Дебелина: 8 mm
  Долната страна не се лизга
  Големина: 50 x 80 cm

  • 3D Дигитално печатење
  • Производот се пере во машина.
  • Не е за хемиско чистење.
  • Може да зе пере 30-40 °C
  • Немојте да користите ултра-моќни хемикалии, како одмастувачи, омекнувачи или високи дози на избелувачи за чистење на производот.
  • За подолга употреба, не го  сушете производот во машина за сушење.

  • Не го изложувајте производот на директна сончева светлина.

  Димензии на пакување:50х5х5
  Број на пакети:1

 • Стаза The kitchen is the heart of the home

  Код:М-Стаза The kitchen is the heart of the home-945HFT2335 

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 gr/m²
  Дебелина: 8 mm
  Долната страна не се лизга
  Големина: 50 x 80 cm

  • 3D Дигитално печатење
  • Производот се пере во машина.
  • Не е за хемиско чистење.
  • Може да зе пере 30-40 °C
  • Немојте да користите ултра-моќни хемикалии, како одмастувачи, омекнувачи или високи дози на избелувачи за чистење на производот.
  • За подолга употреба, не го  сушете производот во машина за сушење.

  • Не го изложувајте производот на директна сончева светлина.

  Димензии на пакување:50х5х5
  Број на пакети:1

 • Стаза Zephyrian

  Код:М-Стаза Zephyrian-945HFT2322

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 gr/m²
  Дебелина: 8 mm
  Долната страна не се лизга
  Големина: 50 x 80 cm

  • 3D Дигитално печатење
  • Производот се пере во машина.
  • Не е за хемиско чистење.
  • Може да зе пере 30-40 °C
  • Немојте да користите ултра-моќни хемикалии, како одмастувачи, омекнувачи или високи дози на избелувачи за чистење на производот.
  • За подолга употреба, не го  сушете производот во машина за сушење.

  • Не го изложувајте производот на директна сончева светлина.

  Димензии на пакување:50х5х5

 • Стаза Dark Grey

  Код:М-Стаза Dark Grey-945HFT2309

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 gr/m²
  Дебелина: 8 mm
  Долната страна не се лизга
  Големина: 50 x 80 cm

  • 3D Дигитално печатење
  • Производот се пере во машина.
  • Не е за хемиско чистење.
  • Може да зе пере 30-40 °C
  • Немојте да користите ултра-моќни хемикалии, како одмастувачи, омекнувачи или високи дози на избелувачи за чистење на производот.
  • За подолга употреба, не го  сушете производот во машина за сушење.

  • Не го изложувајте производот на директна сончева светлина.

  Димензии на пакување:50х5х5
  Број на пакети:1

 • Стаза Paradisio

  Код: Стаза Paradisio - 473RTP3033

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Auroria

  Код: Стаза Auroria - 473RTP2962

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Cordelia

  Код:  Стаза Cordelia - 473RTP2944

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Дименизи: 75 x 230 cm
  Материјал за поддршка Состав: рециклиран полипамук

  Димензии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Celestine 01

  Код: Стаза Celestine 01 - 473RTP1576  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Диемнзии: 75 x 230 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 14x75x14
  Број на пакети: 1

 • Стаза Bellavia

  Код:  Стаза Bellavia - 599HFT3581

  100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНА
  Ѓон: 100% ПАМУК
  Висина на куп: 9 mm
  Висина на сунѓер: 4,5 мм
  Вкупна висина: 13,5 mm
  Димензии: 100 x 300 cm
  1435 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 100x30x30
  Број на пакети: 1

 • Стаза Valeriana

  Код:  Стаза Valeriana - 473RTP2662

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 150 cm
   Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакуавње: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Celestine

  Код:  Стаза Celestine - 473RTP1575


  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Диемнзии: 75 x 150 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Rees

  Код: Стаза Rees - 473RTP1309

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1850 g/m²
  Рециклиран полипамук долната страна
  Машински тепих
  Димензии: 75 x 150 cm
  Материјал за заднина Состав: рециклиран полипамук

  Диемнзии на пакување: 11x75x11
  Број на пакети: 1

 • Стаза Car track

  Код:  Стаза Car track - 690CCL1116

  60% ПОЛИПРОПИЛЕН / 40% ЈУТА
  1700 гр/м²
  Димензии: 80 x 150 cm

  Диемнзии на пакување: 11x11x80 
  Број на пакети: 1

 • Стаза Empyrean

  Код:  Стаза Empyrean - 905ANR1580

  100% ПОЛИЕСТЕР
  1200 гр/м²
  Долната страна не се лизга со кожен ѓон
  Антибактериски
  Ткаенина за лесно чистење
  Диемнзии: 80 x 150 cm

  Диемнзии нa пакување:  15x15x80
  Број на пакети: 1

 • Стаза Kitchen

  Код: Стаза Kitchen - 476HFT1130

  100% ПОЛИЕСТЕР
  850 гр/м²
  Диемнзии: 80 x 150 cm
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Диемнзии на пакување: 80x15x15
  Број на пакети: 1

 • Стаза Caravella

  Код:  Стаза Caravella - 392ANR2129

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на сунѓер: 3 мм
  Висина на основата: 4 mm
  Вкупна висина: 7 мм
  Димензии: 100 x 100 cm
  900 g/m²
  Нелизгачка долна страна

  Диемнзии на пакување: 10x100x10
  Број на пакети: 1

 • Стаза Squirrels

  Код:  Стаза Squirrels - 559HFT1595

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 1 мм
  Висина на сунѓер: 3 мм
  Висина на основата: 4 mm
  Вкупна висина: 8 мм
  Диемнизи: 100 x 200 cm
  850 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Диемнзиина пакување: 25x100x25
  Број на пакети: 1

 • Стаза Euphoric

  Код: Стаза Euphoric - 369HFT3426

  100% ПОЛИЕСТЕР
  Висина на куп: 1 мм
  Висина на сунѓер: 3 мм
  Висина на основата: 4 mm
  Вкупна висина: 8 мм
  Диемнзии: 100 x 200 cm
  850 гр/м²
  Антибактериски
  ПВЦ чувствителна точка што не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих
  • 3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 100x17x17
  Број на пакети: 1

 • Стаза Halcyon

  Код:  Стаза Halcyon - 599HFT4153

  100% КАДИФЕТНА ТКАЕНИНА
  Ѓон: 100% ПАМУК
  Висина на куп: 9 mm
  Висина на сунѓер: 4,5 мм
  Вкупна висина: 13,5 mm
  Димезнии: 80 x 200 cm
  1435 гр/м²
  Антибактериски
  Долната страна не се лизга
  Тежина на горниот куп: 140 gr/m²
  Ткаен тепих•
  3D дигитално печатење

  Димензии на пакување: 80x20x20
  Број на пакети: 1

 • Image Description
  Стаза Hermann
  $685,00
  Код:М-Стаза Hermann-473RTP1132100% ПОЛИЕСТЕР  1850 g/m²  Висина на куп: 4 mm  Рециклиран полипамук д
 • Image Description
  Стаза Lestra
  $685,00
  Код:М-Стаза Lestra-945HFT2401 100% ПОЛИЕСТЕР 850 gr/m²Дебелина: 8 mmДолната страна не се лизгаГо
 • Image Description
  Стаза The kitchen is the heart of the home
  $685,00
  Код:М-Стаза The kitchen is the heart of the home-945HFT2335  100% ПОЛИЕСТЕР 850 gr/m²Дебелина: 8 mmДолната с
 • Image Description
  Стаза Zephyrian
  $685,00
  Код:М-Стаза Zephyrian-945HFT2322 100% ПОЛИЕСТЕР 850 gr/m²Дебелина: 8 mmДолната страна не се лизг
 • Image Description
  Стаза Dark Grey
  $685,00
  Код:М-Стаза Dark Grey-945HFT2309 100% ПОЛИЕСТЕР 850 gr/m²Дебелина: 8 mmДолната страна не се лизга
 • Image Description
  Стаза Paradisio
  $685,00
  Код: Стаза Paradisio - 473RTP3033100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинс
 • Image Description
  Стаза Auroria
  $685,00
  Код: Стаза Auroria - 473RTP2962100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинск
 • Image Description
  Стаза Cordelia
  $685,00
  Код:  Стаза Cordelia - 473RTP2944100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашинс
 • Image Description
  Стаза Celestine 01
  $685,00
  Код: Стаза Celestine 01 - 473RTP1576100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Bellavia
  $685,00
  Код:  Стаза Bellavia - 599HFT3581100% КАДИФЕНА ТКАЕНИНАЃон: 100% ПАМУКВисина на куп: 9 mmВисина на с
 • Image Description
  Стаза Valeriana
  $685,00
  Код:  Стаза Valeriana - 473RTP2662100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Celestine
  $685,00
  Код:  Стаза Celestine - 473RTP1575100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашин
 • Image Description
  Стаза Rees
  $685,00
  Код: Стаза Rees - 473RTP1309100% ПОЛИЕСТЕР1850 g/m²Рециклиран полипамук долната странаМашински
 • Image Description
  Стаза Car track
  $685,00
  Код:  Стаза Car track - 690CCL111660% ПОЛИПРОПИЛЕН / 40% ЈУТА1700 гр/м²Димензии: 80 x 150 cmДиемнзии на п
 • Image Description
  Стаза Empyrean
  $685,00
  Код:  Стаза Empyrean - 905ANR1580100% ПОЛИЕСТЕР1200 гр/м²Долната страна не се лизга со кожен ѓонАн
 • Image Description
  Стаза Kitchen
  $685,00
  Код: Стаза Kitchen - 476HFT1130100% ПОЛИЕСТЕР850 гр/м²Диемнзии: 80 x 150 cmАнтибактерискиДолната стр
 • Image Description
  Стаза Caravella
  $685,00
  Код:  Стаза Caravella - 392ANR2129100% ПОЛИЕСТЕРВисина на сунѓер: 3 ммВисина на основата: 4 mmВкупн
 • Image Description
  Стаза Squirrels
  $685,00
  Код:  Стаза Squirrels - 559HFT1595100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 1 ммВисина на сунѓер: 3 ммВисина на
 • Image Description
  Стаза Euphoric
  $685,00
  Код: Стаза Euphoric - 369HFT3426100% ПОЛИЕСТЕРВисина на куп: 1 ммВисина на сунѓер: 3 ммВисина на о
 • Image Description
  Стаза Halcyon
  $685,00
  Код:  Стаза Halcyon - 599HFT4153100% КАДИФЕТНА ТКАЕНИНАЃон: 100% ПАМУКВисина на куп: 9 mmВисина на с