• Проточна чешма Tons-12
  Електрична батерија високомонтажна со долг врат
  Материјал: метал
  Притисок: 220V/50Hz
  Моќност: 3kW
  Проток на топла вода: 2-2,5л/мин.
  Температура на водата: 30-60°С
  Притисок на водата: 0.04 -0.5 MPa